Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 bài 27 SGK trang 106 Địa lý 10: Trong sản xuất nông nghiệp có những đặc điểm gì theo em đặc điểm nào là quan trọng nhất?

Trong phát triển kinh tế mỗi ngành kinh tế đều có những đặc điểm riêng biệt của mình. Trong sản xuất nông nghiệp cũng vậy, trong sản xuất nông nghiệp có những yếu tố đặc điểm rất khác với các ngành khác vì nông nghiệp gắn liền với tự nhiên và xã hội. Để cung cấp cho các em có thêm kiến thức về đặc điểm của ngành nông nghiệp thì sau khi học bài 27 giáo viên có hỏi các em câu hỏi 5 bài 27 SGK trang 106 Địa lý 10: Trong sản xuất nông nghiệp có những đặc điểm gì theo em đặc điểm nào là quan trọng nhất? ngay sau đây Vforum sẽ cùng các em tìm hiểu và trả lời câu hỏi.

Câu hỏi 5 bài 27 SGK trang 106 Địa lý 10
Trả lời:

Các đặc điểm trong sản xuát nông nghiệp và trong đó có đặc điểm quan trọng nhất là:
  • Trong quá trình sản xuất nông nghiệp có rẩ nhiều đặc điểm nổi bật như: vè tư liệu sản xuất thì trong nông nghiệp đất trồng là tư liệu chính vì sản xuất nông nghiệp đều dực trên đất đều sản xuất trên đất. Sản xuất nông nghiệp luôn gắn kiền với tự nhiên, các yếu tố về thời tiết khí hậu trên toàn vùng luôn là vấn đề mà người lao động luôn quan tâm vì nó tác động trực tiếp đến mùa vụ, ảnh hưởng đến sản lượng và năng suất của cây trồng.
  • Trồng các loại cây như lúa gạo, ngô mì, khoai, các loại động vật quen thuộc như lợn, trâu, bò, là các đối tượng sản xuất chính trong nông nghiệp. Trong tất cả các đặc điểm trên thì theo em đặc điểm về đất là quan trọng nhất vì đất là nguồn tư liệu sản xuất chính không có đất thì không thực hiện sản xuất nông nghiệp được và tính chất của đất nó là yếu tố quan trọng trong việc đem lại sản phẩm của các loại cây trồng.

Xem thêm: Địa lý 10: Phân biệt những đặc điểm cơ bản 3 hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp Bài 27 SGK trang 106