Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 27 SGK trang 103 Địa lý 10: Tại sao đối với các nước đang phát triển, đông dân, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là chiến lược hàng đầu?
Như đã biết nông nghiệp là một trong những ngành sản xuất quan trọng trong cơ cấu kinh tế trên thế giới. Nông nghiệp tạo ra các sản phẩm phục vụ cho đời sống hằng ngày của người dân. Hầu hết trên các nước trên thế giới đều phát triển ngành nông nghiệp. Dựa vào những kiến thức đã học và trong đời sống hằng ngày các bạn hãy trả lời cau hỏi 1 bài 27 SGK trang 103 Địa lý 10: Tại sao đối với các nước đang phát triển, đông dân, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là chiến lược hàng đầu? Dưới đây là bài viết của Vforum mời các bạn tham khảo.

Câu hỏi 1 bài 27 SGK trang 103 Địa lý 10
Trả lời:

Đối với các nước đang phát triển, đông dân. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp luôn là chiến lược phát triển hàng đầu vì:
  • Trên thế giới diện tích đất nông nghiệp chiếm tỉ lệ rất lớn trong tổng diện tích của lãnh thổ trên trái đất chúng ta. Người dân tập trung sống trên các vùng nông thôn là chủ yếu vì ở đây đất rộng rãi.
  • Sản xuất nông nghiệp gắn liền với đời sống của người dân từ bao lâu nay. Nông nghiệp là một ngành kinh tế dễ sản xuất và đem lại nhiều sản luongj có giá trị nuôi sống con người.
  • Các nước đang phát triển luôn đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp vì chi phi sản xuât nông nghiệp thấp phù hợp với tài chính vốn có của các nước. Nguồn lao động dồi dào nên sản xuất nông nghiệp luôn là chiến lược hàng đầu của các nước đang phát triển.

Xem thêm: Địa lý 10: Ví dụ chứng minh ảnh hưởng các nhân tố đối với sự phân bố nông nghiệp Bài 27 SGK trang 105