Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 28 SGK trang 108 Địa lý 10: Em có nhận xét gì về sự phân bố các cây lương thực chính trên thế giới?

Trong nông nghiệp sự phân bố từng vùng nông nghiệp được thể hiện rõ rệt, mỗi vùng mỗi hình thức canh tác và giống cây trồng khác nhau tạo sự đa dạng về nông nghiệp trên thế giới. Trên thế giới nông nghiệp được phát triển rộng rãi cả trên các quốc gia lớn vì nông nghiệp là lương thực chính của con người. Sau đây để hiểu thêm về sự phân bố của các loại cây lương thực trên thế giới các bạn hãy cùng Vforum tìm hiểu và trả lời câu hỏi 1 bài 28 SGK trang 108 Địa lý 10: Em có nhận xét gì về sự phân bố các cây lương thực chính trên thế giới?

Câu hỏi 1 bài 28 SGK trang 108 Địa lý 10
Trả lời:

Nhận xét về sự phân bố của các cây lương thực chính như sau:
  • Trên thế giới ngành nông nghiệp có sự phân bố rất đa dạng theo vùng theo kiểu khí hậu.
  • Việc phân bố các loại cây lương thực như vậy mang lại lợi ích kinh tế rất lớn và tạo thế mạnh cho từng vùng từng khu vực.
  • Phân bố hợp lí với kiểu thời tiết của từng khu vực lãnh thổ giúp cho cây trồng và vật nuôi thích nghi dễ dàng hơn, sinh trưởng và phát triển tốt hơn đem lại hiệu quả về kinh tế cao hơn.
  • Địa hình canh tác của từng vùng nông nghiệp khác nhau nên lợi cây được phân bố cũng khác nhau do đặc điểm của địa hình và tính chất của đất.

Xem thêm: Địa lý 10: Hình 28.5 cho biết các vùng phân bố của các loại cây công nghiệp chủ yếu Bài 28 SGK trang 111