Hướng dẫn trả lời câu hỏi 9 bài 36 SGK trang 141 địa lí 10: Chứng minh các điều kiện kinh tế xã hội có ý nghĩa quyết định đối với sự phân bố và phát triển của ngành giao thông vận tải?

Ngoài những điều kiện về tự nhiên gây ảnh hưởng đến sự phân bố và phát triển của ngành giao thông vận tải ở câu hỏi 8 thì các điều kiện về kinh tế xã hội cũng gây ra không ít ảnh hưởng đến sự phân bố và phát triển của ngành giao thông vận tải. Kinh tế xã hội có ý nghĩa quyết định sự hình thành ngành giao thông vận tải vì các tuyến đường giao thông đều được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu cuiar con người. Đer chứng tó được sự ảnh hưởng của các yếu tố về kinh tế xã hội đến ngành giao thông vận tải các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 9 bài 36 SGK trang 141 địa lí 10 dưới đây: Chứng minh các điều kiện kinh tế xã hội có ý nghĩa quyết định đối với sự phân bố và phát triển của ngành giao thông vận tải?

Câu hỏi 9 bài 36 SGK trang 141 địa lí 10
Trả lời:

Các điều kiện kinh tế xã hội có ý nghĩa quyết định đối với sự phân bố và phát triển của ngành giao thông vận tải như sau:
  • Đối với điều kiện về tự nhiên nhì nó là yếu tố để hình thành nên các tuyến đường giao thông còn đối với yếu tố kinh té xã hội thì nó có tác động đến việc hình thành và cả việc sử dụng của các tuyến đường giao thông. Kinh tế phát triển thì hện thống giao thông mới có thể được xây dựng bởi kinh phí xây dựng đường xá rất lớn.
  • Các khu vực dân đông hoặc có nhiều cụm công nghiệp diễn ra thì ở đó hệ thống đường xã giao thông phát triển vô cùng mạnh vì nhu cầu của con người để đi lại và lưu thông hàng hóa nó quyết định kinh tế phát triển nên giao thông sẽ được phân bố và phát triển mạnh.

Xem thêm: Địa lý 10: Tính cự li vận chuyển trung bình về hàng hóa của các loại phương tiện vận tải nước ta Bài 36