Hướng dẫn trả lời câu hỏi 7 bài 36 SGK trang 141 địa lí 10: Tại sao người ta nói để phát triển kinh tế văn hóa của miền núi thì giao thông vận tải phải đi trước một bước?

Trên địa lí địa hình của nước ta và các nước trên thế giới khu vực vùng núi là khu vực chậm phát triển nhất. Đây là khu vực có địa hình tương đối cao đi lại rất khó khăn, thường có những thiên tai gây thiệt hại lớn cho đời sống của người dân. Dân cư ở đây rất ít chủ yếu là dân tộc thiểu số. Từ những kiến thức và hiểu biết về thực tế đời sống của khu vực miền núi các em hãy tìm hiểu và trả lời câu hỏi 7 bài 36 SGK trang 141 địa lí 10: Tại sao người ta nói để phát triển kinh tế văn hóa của miền núi thì giao thông vận tải phải đi trước một bước? để cung cấp thêm kiến thức cho các bạn sau đây là nài viết của Vforum mời các bạn tham khảo.

Câu hỏi 7 bài 36 SGK trang 141 địa lí 10
Trả lời:

Người ta nói muốn phát triển kinh tế văn hóa của khu vực miền núi thì giao thông vận tải phải đi trước một bước là bởi vì:
  • Khu vực miền núi là một khu vực khí khăn cả về kinh tế lẫn văn hóa. Địa hình cao nên đi lại khó khăn dẫn đến việc giao lưu hàng hóa và văn hóa với các khu vực lân cận trở nên khó khăn và dường như không có. Khu vực miền núi người dân luôn sống tập trung hoạt động sản xuất tập trung và sản phẩm được tiêu dùng trong một cụm dân cư đó.
  • Việc sống quây quần lẫn nhau dẫn đến văn hóa không được trau dồi và phát triển vì vậy cần phải phát triển hệ thống giao thông để kinh tế và đời sống văn hóa của người dân vùng núi được phát triển giao lưu với các vùng khác.

Xem thêm: Địa lý 10: Chứng minh các điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến xây dựng khai thác mạng lưới giao thông