Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 39 SGK trang 153 địa lí 10: Vẽ biểu đồ thể hiện dân số và GDP/người ở các nhóm nước theo bình quân số điện thoại trên 1000 dân dựa vào bảng số liệu dưới đây?

Ngày nay tốc độ phát triển công nghệ ngày càng có tốc độ rất nhanh. Công nghệ thông tin gắn liền với con người, trên mỗi chúng ta đều có một thiết bị điện thoại thông minh bên cạnh thuận lợi cho việc trao đổi liên lạc với tất cả mọi người. Việc liên lạc đó được sử dụng bằng số điện thoại được đăng kí tên quốc tịch hay còn gọi là mã vùng. Đăng kí như vậy chúng ta có thể tạo một bản quyền riêng cho thiết bị của bạn không bị cắp hoặc mạo danh. Để thống kê được cụ thể số người sử dụng điện thoại chúng ta hãy cùng với Vforum trả lời câu hỏi dưới đây, câu hỏi 4 bài 39 SGK trang 153 địa lí 10: Vẽ biểu đồ thể hiện dân số và GDP/người ở các nhóm nước theo bình quân số điện thoại trên 1000 dân dựa vào bảng số liệu dưới đây?

Câu hỏi 4 bài 39 SGK trang 153 địa lí 10
Trả lời:

Địa lý 10: Vẽ biểu đồ thể hiện dân số, GDP/người ở các nước theo bình quân số điện thoại Bài 39 SGK


Biểu đồ thể hiện dân số và GDP/người ở các nhóm nước theo bình quân số điện thoại trên 1000 dân được thể hiện như sau:
Địa lý 10: Vẽ biểu đồ thể hiện dân số, GDP/người ở các nước theo bình quân số điện thoại Bài 39 SGK


Từ biểu đồ trênnn ta có thể nhận xét như sau: Dân số trên thế giới tăng trưởng rất nhanh chóng, tỉ lệ GDP/ người cũng tăng theo tỉ lệ của dân số. GDP/người có xu hướng tăng lên theo dân số tức là số người dùng điện thoại cũng dần tăng lên, tuy nhiên tỉ lệ dân số và tỉ lệ GDP/người chênh lệch nhau quá cao điều này cho thấy tình hình kinh tế trên các nước còn nghèo chưa đủ điều kiện để đáp ứng nhu cầu về công nghệ thông tin, thiết bị điện thoại.

Xem thêm: Địa lý 10: Xác định kênh Xuy-ê trên bản đồ các nước trên thế giới và bản đồ tự nhiên thế giới Bài 38 SGK