Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 bài 42 SGK trang 161 địa lí 10: Cho ví dụ chứng minh rằng quan điểm hoàn cảnh địa lí quyết định là sai lầm?
Xã hội phát triển từ trước đến nay không chỉ dựa vào môi trường. Sự phát minh và tiến bộ của loài người đã góp phần vào sự phát triển của xã hội loài người, thế nhưng luôn có những quan điểm sai lệch về sự thật xã hội đó. Chúng ta hãy cùng Vforum điểm qua câu hỏi 5 bài 42 SGK trang 161 địa lí 10 để thấy rõ quan điểm đó là sai: Cho ví dụ chứng minh rằng quan điểm hoàn cảnh địa lí quyết định là sai lầm?

Câu hỏi 5 bài 42 SGK trang 161 địa lí 10
Trả lời:

Quan điểm hoàn cảnh địa lí quyết định là sai:
  • Địa lí tự nhiên là một vấn đề chứa đựng cả xã hội loài người. Con người sinh sống và phát triển trong tự nhiên chứ không hoàn toàn nhất thiết phụ thuộc vào sự phát triển của tự nhiên. Con người ngày càng thông minh và có học thức nhờ vào chính năng lực của con người chứ không phải từ thiên nhiên tác động vào.
  • Thiên nhiên chỏ là một yếu tố nền tàng giúp tạo nơi sinh sống của con người, sử dụng các loại tài nguyên thiên nhiên để phục vụ cho đời sống và nhu cầu của loài người để xã hội loài người phát triển bền vững hơn. Vì thế con người phát triển dẫn đến xã hội loài người phát triển theo chứ không phải phụ thuộc vào thiên nhiên môi trường.

Xem thêm: Địa lý 10: Tại sao chúng ta cần phải có các biện pháp bảo vệ môi trường Bài 42 SGK trang 161