Cách thiết lập, cài đặt số điện thoại và Email dự phòng để khôi phục tài khoản Gmail bị quên hoặc hack, lấy lại tài khoản gmail bị quên mật khẩu, mất acc thông qua số điện thoại và email như thế nào

Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cách đặt số điện thoại hoặc email dự phòng trong trường hợp cần khôi phục Gmail bị quên, mất mật khẩu truy cập hoặc bị hack mất quyền kiểm soát bình thường. Thủ thuật này là 1 trong những cách bảo mật và phòng vệ tốt nhất cho acc của bạn trong nhiều trường hợp, vậy không nên bỏ qua mỗi khi tạo tài khoản Gmail mới.

Đầu tiên cần đăng nhập tài khoản ở địa chỉ https :// mail.google.com/mail/u/0/ bằng tên và mật khẩu của bạn

Tiếp theo là thêm số điện thoại ở link sau
Mã:
https://myaccount.google.com/signinoptions/rescuephone
Một vài trường hợp nếu đăng nhập đã lâu thì bạn phải nhập mật khẩu hiện tại để xác minh 1 lần nữa

Cách thiết lập, cài đặt số điện thoại và Email dự phòng để khôi phục tài khoản Gmail bị quên hoặc hack

Chọn thêm số điện thoại hoặc chọn vào hình Cây bút để chính sửa, thay đổi số điện thoại đã có. Chọn hình cái thùng rác để xoá số điện thoại đã được thiết lập


Cách thiết lập, cài đặt số điện thoại và Email dự phòng để khôi phục tài khoản Gmail bị quên hoặc hack


Nhập số với vào, đã có mã quốc gia là +84 rồi nên không cần gõ số 0 đầu tiên nữa

Cách thiết lập, cài đặt số điện thoại và Email dự phòng để khôi phục tài khoản Gmail bị quên hoặc hack


Chọn Nhận mã xác minh được gửi đến số điện thoại vừa nhập

Cách thiết lập, cài đặt số điện thoại và Email dự phòng để khôi phục tài khoản Gmail bị quên hoặc hack

Bạn gõ mã đó vào đây, nhấn Xác minh


Cách thiết lập, cài đặt số điện thoại và Email dự phòng để khôi phục tài khoản Gmail bị quên hoặc hack

Quá trình xác minh hoàn thành sẽ có thông báo số điện thoại đã được xác minh thành công.


Cách thiết lập, cài đặt số điện thoại và Email dự phòng để khôi phục tài khoản Gmail bị quên hoặc hack
Tương tự như số điện thoại thì thêm Email khôi phục bạn cần vào link
Mã:
https://myaccount.google.com/recovery/email
Nhập đia chỉ mail dự phòng là xong.

Cách thiết lập, cài đặt số điện thoại và Email dự phòng để khôi phục tài khoản Gmail bị quên hoặc hack