Góc Doanh nghiệp!
- Hồ sơ, tài liệu hiện tại được lưu trữ, sắp xếp theo công việc, tồn lưu qua nhiều năm, chưa có quy cách rõ ràng.
- Hồ sơ chưa được chỉnh lý, mới chỉ được đặt trong các cặp hồ sơ, một phần được xếp thành các tệp trong thùng tôn hoặc trên giá.
- Trong quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh hàng ngày phát sinh rất nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan. Nhân viên Công ty muốn khai thác sử dụng phải trực tiếp tìm bản cứng nên tốn rất nhiều thời gian.

Giải pháp FSI!
- Quản lý tài liệu khoa học, tìm kiếm nhanh, dễ dàng:
Docpro khởi tạo, tích hợp mô hình kho 3D thông minh, giúp DN tối ưu hóa thời gian tìm kiếm hồ sơ vật lý nhanh chóng.
- Tiết kiệm chi phí vận hành,
Bằng việc quản lý, sử dụng tài liệu điện tử giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí in ấn, pho to, quản lý thủ công
Docpro có khả năng Tự động hóa tối đa việc thu thập thông tin khi tạo lập tài liệu điện tử giúp giảm chi phí nhân sự văn thư, lưu trữ.
Thời gian tìm kiếm hồ sơ, tài liệu nhanh chóng giúp giảm chi phí vận hành doanh nghiệp.
- Quản lý khoa học, Nâng cao hiệu quả công việc:
Hồ sơ được lưu trữ tập trung, nhiều người có thể đồng thời khai thác sử dụng tài liệu giúp tăng hiệu quả công việc; đồng bộ giữa các bộ phận;
- Giảm rủi ro: Không phụ thuộc khi nhân sự nghỉ, thuyên chuyển; Hồ sơ lưu trữ vĩnh viễn, tránh rủi ro mất, phá hủy tài liệu

Giới thiệu FSI!
CTCP Đầu tư thương mại & Phát triển công nghệ FSI, là đơn vị hàng đầu cung cấp giải pháp Số hóa tài liệu chuyên nghiệp, cung cấp giải pháp toàn diện như:
1. Dịch vụ số hóa: Nhân công chỉnh lý, nhập liệu
2. Phần mềm lưu trữ: Docpro & công nghệ Ione bóc tác chữ viết tiếng việt và các ngôn ngữ khác.
3. Thiết bị Scan: Phân phối độc quyền các sản phẩm của hãng Plustek, SMA, ROWE về máy Scan chuyên dụng.

Để tư vấn và hỏi đáp thêm, xin vui lòng email: cuongnh@fsivietnam.com (Nguyễn Hùng Cường), hoặc CALL 0965 928 911, Support 24/7.