Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 cuối bài 1 SGK trang 9 Địa lý 11: Nêu đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nền kinh tế - xã hội thế giới

Ở câu hỏi trước, các em đã được ôn lại sự tương phản giữa nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển về sự phát triển kinh tế - xã hội. Và ở câu hỏi cuối bài tiếp theo trang 8 SGK Địa lý 11: Nêu đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nền kinh tế - xã hội thế giới. Đây là một câu hỏi khá hay và yêu cầu các em liên hệ thực tiễn, bài viết này Vforum sẽ hướng dẫn các em trả lời thật dễ hiểu, ngắn gọn.

Câu hỏi cuối bài 1 trang 9 SGK Địa lý 11
Trả lời:

Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại:
  • Vào giai đoạn cuối thế kỉ XX đầu thế kỉ XXI, sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng của công nghệ cao. Đây là những công nghệ được nhân loại áp dụng những thành tựu khoa học mới kết hợp với hàm lượng tri thức cao.
Tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại:
  • Bốn công nghệ trụ cột gồm: công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng và công nghệ thông tin có sự tác động mạnh mẽ, sâu sắc đến phát triển kinh tế - xã hội.
  • Xuất hiện nhiều ngành nghề mới.
  • Làm kinh tế thế giới chuyển dần từ nền kinh tế công nghiệp sang loại hình kinh tế mới, có sự kết hợp của nhiều yếu tó như: tri thức, kĩ thuật, công nghệ cao => được gọi là nền kinh tế tri thức.

Xem thêm: Địa lý 11: Vẽ biểu đồ đường biểu hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển Bài 1 SGK