Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài 3 trang 13 SGK Địa lý 11: Dựa vào bảng 3.1, so sánh tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nhóm nước đang phát triển với nhóm nước phát triển và toàn thế giới
Ở bài 2 Địa lý 11, các em đã được tìm hiểu về xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế là gì, qua đó các em có thể nắm được những biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế, hệ quả mà toàn cầu hóa kinh tế mang laij. Ngoài ra, chúng ta còn biết them được một số tổ chức lien kết kinh tế khu vực hiện nay như: NAFTA, EU, ASEAN, APEC, … Và ở bài học tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số vấn đề mang tính toàn cầu qua bài 3 SGK ĐỊa lý 11, và ở trang 13, các em sẽ gặp câu hỏi: Dựa vào bảng 3.1, so sánh tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nhóm nước đang phát triển với nhóm nước phát triển và toàn thế giới. Bài viết sau Vforum sẽ hướng dẫn các em giải đáp câu hỏi này.

Câu hỏi giữa bài 3 trang 13 SGK Địa lý 11
Trả lời:

Địa lý 11: Dựa bảng 3.1, so sánh tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nhóm nước đang phát triển Bài 3 SGK


Nhìn vào bảng số liệu 3.1, chúng ta rút ra nhận xét như sau về tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của từng nhóm nước:
  • Nhóm nước phát triển có tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên thấp hơn rất nhiều so với thế giới và nhóm nước đang phát triển
  • Trong khi đó nhóm nước đang phát triển có tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên rất cao bởi vì nhóm nước này chiếm đến khoảng 80% dân số và 95% số dân gia tăng hằng năm của thế giới.
Xem thêm: Địa lý 11: Dân số tăng nhanh dẫn tới những hậu quả gì về kinh tế xã hội Bài 3 SGK trang 13