Hướng dẫn trả lời bài 4 trang 17 SGK Địa lý 11: Thực hành Tìm hiểu những cơ hội và thách thức cảu toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển
Trước khi làm bài thực hành này, các em cần ôn lại một số kiến thức trong bài 2 trang 10 SGK Địa lý 11 về Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế. Trong đó, các em cần nắm lại xu hướng toàn cầu hóa kinh tế và xu hướng khu vực hóa kinh tế là gì? Hệ quả do hai xu hướng này tác động như thế nào? Ngoài ra các em cũng tim hiểu thêm một số tổ chức lien kết kinh tế trên thế giới hiện nay, hướng phát triển và những thành công do các tổ chức này đạt được. Sau khi đã ôn tập xong, chúng ta sẽ bắt đầu chia nhóm tìm hiểu về những cơ hôi và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển. Bài viết dưới đây Vforum sẽ hướng dẫn gợi ý cho các em.

Câu hỏi trang 17 SGK Địa lý 11
Trả lời:

Cơ hội
  • Được tiếp thu những thành tựu khoa học trước đó từ các nước phát triển.
  • Việc trao đổi hàng hóa toàn cầu hiện nay cũng đơn giản, dễ dàng hơn.
  • Được sử dụng những công nghệ máy móc hiện đại áp dụng vào nhiều ngành nghề, thúc đẩy phát triển kinh tế.
  • Nhận được nhiều sự giúp đỡ, hợp tác của các quốc gia khác.
  • Học hỏi nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý, tổ chức và vận hành từ các nước có nền tảng sẵn.
Thách thức
  • Vẫn còn khó khan trong việc lưu thông hàng hóa vào thị trường của các quốc gia lớn.
  • Nguồn vốn, nhân lực và trình độ chuyên môn vẫn còn nhiều mặt hạn chế cần được cải thiện.
  • Hiện nay, môi trường đang bị tác động và ngày càng suy thoái do vấn nạn khai thác quá mức => dễ dẫn đến nguy cơ trở thành “bãi rác thải công nghệ cho các nước phát triển”.
  • Cơ sở hạ tầng và vật chất chưa thể đáp ứng đầy đủ.

Xem thêm: Địa lý 11: Dựa bảng 3.1, so sánh tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nhóm nước đang phát triển Bài 3 SGK