Hướng dẫn trả lời câu hỏi 7 bài 5 tiết 3 SGK trang 33 địa lí 11: Tìm trong bảng dưới đây các quốc gia lớn nhất, nhỏ nhất ở từng khu vực xác định vị trí địa lí và lãnh thổ của chúng trên bản đồ địa lí thế giới?

Trên thế giới mỗi khu vực địa lí khác nhau đều được phân chia khá rõ rệt, mỗ quốc gia có một lãnh thổ riêng biệt không nước nào giống với nước nào đó là đặc điểm vô cùng phong phú và đa dạng giữa các nước trên thế giới. Nhìn vào bản đồ thế giới chúng ta có thể thấy các nước trên thế giới có những hình dạng khác biệt nhau về tính chất địa hình và cả về nhiệt độ khí hậu. Từ việc quan sát bản đồ và kiến thức đã học và kinh nghiệm thực tế các em hãy trả lời câu hỏi 7 bài 5 tiết 3SGK trang 33 địa lí 11 sau đây: Tìm trong bảng dưới đây các quốc gia lớn nhất, nhỏ nhất ở từng khu vực xác định vị trí địa lí và lãnh thổ của chúng trên bản đồ địa lí thế giới? hãy cùng Vforum tìm hiểu ngay sau đây.

Câu hỏi 7 bài 5 tiết 3 SGK trang 33 địa lí 11
Trả lời:

Địa lý 11: Tìm trong bảng các quốc gia lớn nhất, nhỏ nhất ở từng khu vực Bài 5 tiết 3 SGK trang 33

Các quốc gia lớn, nhỏ và vị trí địa lí lãnh thổ của chúng được xác định như sau:
  • Từ việc quan sát bản đồ địa lí thế giới ta có thể thấy rằng trên thế giới mỗi lãnh thổ mỗi quốc gia luôn có những đặc điểm về địa hình khác nhau. Từ bản trên ta thấy các quốc gia có diện tích lớn bao gồm: Arapxeut, Apganixtan, Iran và Irắc các khu vực còn lại là các nước có địa hình diện tích tương đối nhỏ. Các nước này nằm trong khu vực Tây Nam Á, trên bản đồ các nước có diện tích lớn thường nằm trên khu vực phái đông bắc của Tây Nam Á, các nước nhỏ được phân bố nằm ở phía tây và nam của khu vực này.

Xem thêm: Địa lý 11: Quan hệ giữa Ixaren và Palextin có ảnh hưởng thế nào đến sự phát triển kinh tế xã hội