Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 bài 6 SGK trang 40 địa lí 11: Dựa vào hình 6.1 hãy vẽ biểu đồ thể hiện số dân của Hoa Kì qua các năm và giải thích nguyên nhân, phân tích ảnh hưởng của sự gia tăng dân số đối với sự phát triển kinh tế?

Trên thế giới Hoa Kì là một quốc gia chiếm tỉ lệ dân số khá lớn so với khu vực và cả thế giới. Dân cư ở đây khá đông đúc có cả các dân nhập cư từ các nước khác đến. Việc phân bố dân cư ở đây không đồng đều, đặc điểm dân cư ở đây được thể hiện khá rõ rệt trong bài giảng của giáo viên đã truyền đạt cho các bạn. Kinh tế ở đây khá phát triển nhờ vào trình độ khoa học phát triển, dân số có những tác động không ngừng đối với sự phát triển của nền kinh tế ở nước này vì sao lại như thế và nó thể hiện ra sao chúng ta hãy cùng với Vforum trả lời câu hỏi 5 bài 6 SGK trang 40 địa lí 11: Dựa vào hình 6.1 hãy vẽ biểu đồ thể hiện số dân của Hoa Kì qua các năm và giải thích nguyên nhân, phân tích ảnh hưởng của sự gia tăng dân số đối với sự phát triển kinh tế?

Câu hỏi 5 bài 6 SGK trang 40 địa lí 10
Trả lời:

Địa lý 11: Dựa hình 6.1 vẽ biểu đồ thể hiện dân số Hoa Kì qua các năm và giải thích Bài 6 SGK trang 40

Biểu đồ thể hiện dân số của Hoa Kì qua các năm và nguyên nhân, ảnh hưởng của sự gia tăng dân số với sự phát triển kinh tế là:
Từ hình 6.1 chúng ta có thể vẽ biểu đồ thể hiện dân số của quốc gia Hoa Kì qua các năm như sau:
Địa lý 11: Dựa hình 6.1 vẽ biểu đồ thể hiện dân số Hoa Kì qua các năm và giải thích Bài 6 SGK trang 40

  • Dân số Hoa Kì dựa vào biểu đồ ta có thể thấy mật độ dân số ngày càng tăng lên rất nhiều làm cho nước này có tổng số dân đông đứng thứ 3 trên thế giới, dân cư đông đúc một phần là do vị trí địa lí quá thuận lợi và do dân nhập cư ở các nước như châu Âu, Mĩ La Tinh. Châu Á và các nước khác trên thế giới tập trung đến, từ đó dân số tăng lên một cách nhanh chóng.
  • Sự gia tăng dân số là một ảnh hưởng lớn đối với tất cả các vấn đề của một quốc gia trong đó có kinh tế là quan trọng nhất. Dân đông làm cho lao động của nước này tăng lên nhất là tổng số dân ở đây chủ yếu là người đang trong độ tuổi đi làm và có khả năng mang lao động mang lại nền kinh tế khá phát triển ở Hoa Kì. Tuy nhiên bên cạnh thuận lợi về dân số đem đến cho kinh tế thì dân số cũng ảnh hưởng tiêu cự đến nước này. Dân đông làm cho việc phân bố dân cư khó khăn, việc làm thì ít nhưng lao động thì nhiều dẫn đến việc thừa lao động. Nguồn vốn trả cho công nhân cũng khá lớn.

Xem thêm: Địa lý 11: Hãy xác định trên bản đồ vị trí các quốc gia của khu vực Tây Nam Á