Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 8 tiết 2 SGK trang 72 địa lí 11: Dựa vào bảng số liệu sau, vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng lương thực của LB Nga qua các năm và đưa ra nhận xét?
Theo những kiến thức đã được học từ những tiết trước các em đã biết Nga là một quốc gia có nền kinh tế hàng đầu trên thế giới, một nước có một địa hình đẹp và diện tích rộng lớn. Đất đai ở khu vực này giàu chất dinh dưỡng và rộng lớn, khí hậu thuận lợi cho việc nuôi trồng các loại nông sản có giá trị cao. Từ nhũng kiến thức vốn có về Liên bang Nga để có thể biết được cụ thể các sản lượng cho sự tăng trưởng của Nga trong những năm gần đây chúng ta hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 3 bài 8 tiết 2 SGK trang 72 địa lí 11: Dựa vào bảng số liệu sau, vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng lương thực của LB Nga qua các năm và đưa ra nhận xét?

Câu hỏi 3 bài 8 tiết 2 SGK trang 72 địa lí 11
Trả lời

Sau đây là biểu đồ thống kê sản lượng của Nga trong những năm 1995 đến 2005 dựa trên bảng số liệu là:
Địa lý 11: Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng lương thực của LB Nga Bài 8 SGK trang 72

Từ biểu đồ trên ta có thể thấy tổng sản lượng lương thực của LB Nga là rất lớn qua các năm 1995 đến 2005. Sản lượng không ngừng tăng nhanh qua các năm, tăng nhanh từ năm 1998 dến 2002 từ 46,9 tăng lên 92,0 triệu tấn tắng cao so với các năm trước đó và có dấu hiệu chững lại trong năm 2005. Từ đó cho ta thấy nước Nga là nước có mức thu nhập về sản lượng lương thực thực phẩm lớn nhất thế giới.

Xem thêm: Địa lý 11: Nêu tên các ngành công nghiệp mà LB Nga hợp tác với Việt Nam Bài 8 SGK trang 72