Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 9 tiết 1 SGK trang 76 địa lí 11: Dựa vào bảng 9.1 hãy cho biết cơ cấu dân số theo độ tuổi của Nhật Bản đang biến động theo xu hướng nào và nêu tác động của xu hướng đó đến sự phát triển kinh tế xã hội?
Nhật Bản là một nước có dân số đông so với các nước khác, địa hình của nó khá đặc biệt bốn bên đều kaf biển, địa hình được chia ra từng mảng nhỏ bởi bị nước biển chia ra. Nhắc đến Nhật Bản là chúng ta nghĩ ngay đến những bộ đồ Ki Mô Nô truyền thống hoặc những thanh kiếm trong truyền hình phim ảnh hay được phát sóng trên tivi. Đối với chúng ta đất nước Nhật Bản dường như không quá xa lạ bởi nó rất gần gũi. Dựa vào những kiến thức về dân cư của quốc gia này các bạn hãy trả lời câu hỏi 2 bài 9 tiết 1 SGK trang 76 địa lí 11: Dựa vào bảng 9.1 hãy cho biết cơ cấu dân số theo độ tuổi của Nhật Bản đang biến động theo xu hướng nào và nêu tác động của xu hướng đó đến sự phát triển kinh tế xã hội? Vforum sẽ cùng các bạn trả lời ngay sau đây.

Câu hỏi 2 bài 9 tiết 1 SGK trang 76 địa lí 11
Trả lời:

Cơ cấu dân số của Nhật Bản đang biến động và những biến động đó tác đến sự phát triển kinh tế xã hội như sau:
  • Từ bảng 9.1 chúng ta có những khái quát về dân số nước này: đang có dấu hiệu giảm dần qua các năm gần đây. Nhật Bản là nước đông dân và là nước có những chính sách về sự gia tăng dân số rất chặt chẽ. Trên hình ta thấy mật độ dân số theo độ tuổi dưới 15 khá là thấp, độ tuổi từ 15 đến 64 tức là độ tuổi có khả năng lao động chiếm tỉ lệ rất là lớn chiếm hơn nửa dân số của cả nước. Tỉ lệ người 65 tuổi trở lên tức người già không còn khả năng lao động xấp xỉ bằng số người được sinh ra. Dựa vào tỉ lệ đó ta có thể đưa ra kết luận là dân số nước này đang có sự chuyển dịch thành dân số già.
  • Những biến động đó gây ảnh hưởng xấu đến xã hội và kinh tế của nước này. Nguồn lao động ngày càng giảm dần dân cư bắt đầu có dấu hiệu thưa thớt.

Xem thêm: Địa lý 11: Đặc điểm người lao động tác động thế nào đến nền kinh tế xã hội Nhật Bản Bài 9 SGK trang 76