Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 3 SGK trang 12 địa lí 6: Quan sát bản đồ ở hình 8 và 9 cho biết: 1cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km ngoài thực tế, trong hai bản đồ trên bản đồ nào có tỉ lệ lớn hơn và bản đồ nào thể hiện các đối tượng địa lí chi tiết hơn?

Từ những kiến thức mà giáo viên đã truyền đạt cho các em trên lớp các em cũng đã nắm được phần nào kiến thức về bản đồ và tỉ lệ của bản đồ. Thì bản đồ nó là một thứ vô cùng quan trọng trọng việc nghiên cứu địa hình trên thế giới trong học tập và nghiên cứu của các nhà khoa học. Những tỉ lệ ngoài thực tế được các nhà khoa học đưa vào trong giấy với một tỉ lệ thu nhỏ phù hợp với nhu cầu của từng bản đồ vì thế trên thế giói có rất nhiều tờ bản đồ được ban hành để sử dụng phục vụ cho từng nhu cầu nghiên cứ. Từ những kiến thức đã được học các em hãy trả lời câu hỏi 2 bài 3 SGK trang 12 địa lí 6: Quan sát bản đồ ở hình 8 và 9 cho biết: 1cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km ngoài thực tế, trong hai bản đồ trên bản đồ nào có tỉ lệ lớn hơn và bản đồ nào thể hiện các đối tượng địa lí chi tiết hơn? Sau đây là bài viết của Vforum mời các bạn tham khảo.

Câu hỏi 2 bài 3 SGK trang 12 địa lí 6
Trả lời:

Dựa vào bản đồ 8 và bản đồ 9 chúng ta có thể đưa ra những nhận định và nhận xét sau đây:
  • Đối với bản đồ 8 thì bản đồ này chúng ta có thể thấy bản đồ có tỉ lệ 1:7.500 là một tờ bản đồ có tỉ lệ lớn nên mức độ thể hiện của nó cũng lớn. Với tỉ lệ 1:7.500 thì bản đồ này sẽ thể hiện 1cm trên bản đồ bằng 7500cm ngoài thực địa và 75 km ngoài thực tế. Với mức độ thể hiện này thì bản đồ này thể hienj khá rõ ràng những chi tiết của khu vực thành phố Đà Nẵng.
  • Với bản đồ số 9 thì tỉ lệ của nó là 1:15.000 tờ bản đồ này có tỉ lệ thuộc tỉ lệ nhỏ nên mức độ thể hiện của nó không bằng tờ bản đồ số 8. Tỉ lệ 1:15.000 tương ứng với 1cm trên bản đồ bằng 15000 cm ngoài thực địa hay 15000km ngoài thực địa.
  • Quan sát hai tờ bản đồ ta có thể thấy bản đồ số 8 thể hiện tỉ lệ to rõ ràng và cụ thể hơn bản đồ 9. Những chi tiết được thể hiện rõ nét và đầy đủ những công trình địa điểm tính chất của từng đối tượng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Xem thêm: Địa lý 6: Cho biết tỉ lệ của tờ bản đồ cho ta biết điều gì Bài 3 SGK trang 14