Hướng dẫn trả lời câu hỏi 8 bài 18 SGK trang 57 địa lí 6: Hãy cho biết người ta đã tính nhiệt độ trung bình tháng và trung bình năm như thế nào?

Nhiệt độ là một lượng nhiệt mà chúng ta luôn luôn phải tiếp xúc vơi nó hằng ngày. Nhiệt độ cao thì chúng ta sẽ cảm thấy cơ thể mệt và nóng lên và ngược lại. Cơ thể cuiar con người và động vật phải có những thích nghi khi tồn tại trên lớp vỏ trái đất này. Một khu vực cụ thể thì nền nhiệt độ của nó hầu như là ngang nhau độ chênh lệch của nó trong tháng và năm không quá lớn. Để biết được nhiệt độ trung bình thánh và năm nười ta tính như nào các bạn hãy trả lời câu hỏi 8 bài 18 SGK trang 57 địa lí 6: Hãy cho biết người ta đã tính nhiệt độ trung bình tháng và trung bình năm như thế nào? Sau đây là bài viết của Vforum mời các bạn tham khảo.

Câu hỏi 8 bài 17 SGK trang 57 địa lí 6
Trả lời:

Người ta tính nhiệt độ trung bình tháng và trung bình năm như sau:
Mỗi năm có 12 tháng và mỗi tháng có 31 hoặc 30 ngày tùy theo từng tháng nên nhiệt độ trung bình giữa các tháng luôn không nhau bởi có những mùa nắng nóng và mùa đông lạnh thay phiên nhau. Để tính nhiệt độ trung bình tháng chúng ta đo nhiệt độ của từng ngày trong tháng rồi sau đó cộng chia cho tổng số ngày của tháng đó. Đối với việc tính nhiệt độ trung bình năm thì người ta tính nhiệt độ trung bình từng tháng cộng lại và chia cho 12 tháng sẽ ra nhiệt độ trung bình năm.

Xem thêm: Địa lý 6: Dựa hình 45 cho biết các thành phần của không khí và mỗi phần có tỉ lệ bao nhiêu Bài 17 SGK