Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 2 SGK trang 7 địa lí 7: Dựa vào hình 2.1 và cho biết: dân cư trên thế giới chủ yếu tập trung ở khu vực nào, hai khu vực có mật độ dân cư cao nhất là?
Trên thế giới tất cả các khu vực đều có những đặc điểm địa hình khác nhau. Diện tích của tất cả các khu vực trên thế giới không có châu lục nào có diện tích giống khu vực nào cả. Dân cư cú tăng và mật độ dân số trên từng khu vực đạt những tỉ lệ mà chúng ta không thể nào so sánh được. Đối với các nước phát triển thì mật độ dân số của nó ổn định và ngược lại đối với cấc nước đang phát triển thì chúng có mật độ dân số không ổn định. Dựa vào những kiến thức đã học chúng ta hãy cùng với Vforum đi trả lời câu hỏi 1 bài 2 SGK trang 7 địa lí 7: Dựa vào hình 2.1 và cho biết: dân cư trên thế giới chủ yếu tập trung ở khu vực nào, hai khu vực có mật độ dân cư cao nhất là?

Câu hỏi 1 bài 2 SGK trang 7 địa lí 7
Trả lời:

Từ hình 2.1 chúng ta có thể biết là:
  • Ta có thể thaays dân cư trên thế giới rất là đông đúc và tổng số dân cư trên thế giới rất là cao. Mỗi khu vực một tỉ lệ dân số khác nhau, dựa vào sự biểu diễn trên hình chúng ta có thể liệt kê được các chấu lục có số dân đông trên thế giới bao gồm: Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á, Tây Âu.
  • Cũng từ hình 2.1 mà chúng ta có thể biết được rằng khu vực Nam Á và Đông Nam Á là hai khu vực có mật độ dân cư cao nhất thế giới. Bởi tại hai khu vực này diện tích rất là lớn. Kinh tế tại hai khu vực này tăng nhanh, trình độ kinh tế cao dân cư ổn định.

Xem thêm: Địa lý 7: Dân cư trên thế giới thường sinh sống chủ yếu trên những khu vực nào Bài 2 SGK trang 7