Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 30 SGK trang 96 địa lí 7: Tại sao công nghiệp ở châu Phi còn phát triển chậm, kể tên một số nước tương đối phát triển ở châu Phi?
Các loại cây công nghiệp được áp dụng các kĩ thuật canh tác tiến bộ, nhưng sao châu Phi được xem là châu lục có tỉ lệ kinh tế chậm phát triển là bởi vì những nguyên nhân nào. Để các em có thể nắm bắt và hiểu hết được nền kinh tế của nước này thì các em hãy cùng Vforum đi trả lời câu hỏi 3 bài 30 SGK trang 96 địa lí 7: Tại sao công nghiệp ở châu Phi còn phát triển chậm, kể tên một số nước tương đối phát triển ở châu Phi?

Câu hỏi 3 bài 30 SGK trang 96 địa lí 7
Trả lời:

Cây công nghiệp ở châu Phi còn chậm phát triển là bởi vì:
  • Châu Phi được biết đến là một châu lục có các cây công nghiệp được trồng trọt ở đây rất nhiều. Được canh tác với kĩ thuật hiện đại hơn cây lương thực lập thành các đồn điền để canh tác.
  • Tuy vậy nhưng tri thức trên khu vực này còn quá kém cỏi bởi kinh tế không phát triển người dân còn quá lạc hậu. Kinh tế chậm phá triển đã dẫn đến thiếu kinh phí đâu tư vì các kĩ thuật hiện đại sẽ có chi phí lắp đặt rất là cao. Diện tích ở châu Phi có thể trồng được lại rất ít bởi địa hình hoang mạc được phân bố rất nhiều.

Xem thêm: Địa lý 7: Vẽ biểu đồ thể hiện dân số và sản lượng ở châu Phi so với thế giới Bài 30 SGK trang 96