Không nhận đủ RAM đơn giản chỉ do máy dùng card on thôi .