Cách chuyển tiếp Forward thư đến hoặc thư đã gửi đến 1 hoặc nhiều địa chỉ Gmail khác, how to forward email, cách sao chép 1 thư này cho người khác

Trả lời (Reply) hoặc chuyển tiếp (Forward) là 1 trong những thao tác cơ bản khi sử dụng Gmail hay bất cứ tiện ích email nào khác. Chuyển tiếp rất tiện lợi trong công việc văn phòng và trao đổi công việc. Việc này cung cấp đầy đủ nội dung bức thư kèm cả file đính kèm mà bạn nhận được hoặc đã gửi cho 1 người trước đó.

Để chuyển tiếp 1 mail nào đó, đầu tiên bạn cần đăng nhập vào tài khoản của mình. Rồi tìm đến thư cần chuyển tiếp.

Kéo xuống dưới phần soạn thư trả lời sẽ có 2 mục là Trả lờiChuyển tiếp. Bạn nhấn vào Chuyển tiếp

Cách chuyển tiếp Forward thư đến hoặc thư đã gửi đến 1 hoặc nhiều địa chỉ Gmail khác

Hoặc ngay bên tay phải của đầu thư, có 1 nút Option hình mũi tên, nhấn vào để sổ xuống các tuỳ chọn khác nhau như Trả lời, Trả lời tất cả, chuyển tiếp, chặn, báo cáo spam, ...

Cách chuyển tiếp Forward thư đến hoặc thư đã gửi đến 1 hoặc nhiều địa chỉ Gmail khác


Nhập địa chỉ mail của 1 hoặc nhiều người bạn muốn chuyển thư này, việc này giống như soạn 1 thư mới. Trong mục nội dung bạn có thể gõ mới và định dạng theo ý thích của mình bằng thanh Format bên dưới. Phần file đính kèm hoặc trích dẫn lại thư cũ cũng thêm bớt được dễ dàng.

Cách chuyển tiếp Forward thư đến hoặc thư đã gửi đến 1 hoặc nhiều địa chỉ Gmail khác

Tên của mail được chuyển tiếp chỉnh sửa được bằng cách nhấn vào nút mũi tên đầu thư (trước địa chỉ mail của nước người nhận)

Cách chuyển tiếp Forward thư đến hoặc thư đã gửi đến 1 hoặc nhiều địa chỉ Gmail khác

Nhấn nút Gửi là xong. Có thông báo Thư của bạn đã được gửi

Cách chuyển tiếp Forward thư đến hoặc thư đã gửi đến 1 hoặc nhiều địa chỉ Gmail khác