Khi bạn sao chép các file từ một nơi này sang nơi khác, Windows sẽ có một thông điệp hỏi bạn có muốn ghi đè các file đang tồn tại không (nếu chúng có cùng tên).

Có một nút "Yes to All", nhưng không có "No to All" - điều đó có nghĩa là bạn phải nhấn nút NO cho mỗi file mà bạn không muốn ghi đè
.

Điều này có thể thật sự phiền hà nếu số file bạn không muốn ghi đè có số lượng nhiều. Thủ thuật này sẽ giúp bạn cách sử dụng tính năng "No to All".

1. Cửa sổ Confirm File Replace không có nút "No to All".
2. Điều này sẽ làm bạn phải nhấn nút No mỗi khi bạn không muốn ghi đè một file:
3. Nhưng có một thủ thuật nho nhỏ - giữ phím SHIFT trên bàn phím, và sau đó nhấn No. Điều đó sẽ nói với Windows rằng bạn không muốn ghi đè bất kì file nào - một tính năng "No to All" ẩn.