Hướng dẫn trả lời câu 3 trang 28 SGK Địa lí 8. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy ghi tên các nước và vùng lãnh thổ châu Á đã đạt được thành tựu lớn trong phát triển nông nghiệp hoặc công nghiệp theo mẫu bảng
Qua lịch sử hình thành và phát triển , cùng các chính sách thúc đẩy kinh tế cũng như điều kiện tự nhiên và thổ nhưỡng mà các quốc gia đạt được những thành tựu về công nghiệp hay nông nghiệp hay có những nước kém phát triển thiếu hụt về nhiều mặt. vấn đề này đặc biệt quan trọng ở các quốc gia. Chúng ta cùng tìm hiểu về vấn đề này ở châu Á qua câu hỏi 3 trang 28 SGK Địa lí 8. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy ghi tên các nước và vùng lãnh thổ châu Á đã đạt được thành tựu lớn trong phát triển nông nghiệp hoặc công nghiệp theo mẫu bảng. Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 3 trang 28 SGK Địa lí 8.
Trả lời

Ngành kinh tế
Nhóm nước
Tên các nước và vùng lãnh thổ
Nông nghiệp Đông dân sản xuất đủ lương thực.
Trung Quốc. Ấn Độ.
Các nước xuất khẩu nhiều gạo.
Thái Lan, Việt Nam.
Công nghiệp Cường quốc công nghiệp.
Nhật Bản.
Các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới.
Hàn Quốc, Sin-ga-po, Đài Loan.
Xem thêm: Địa lí 8: Nhận xét số dân và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á so với châu khác và thế giới Bài 6