Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 45 SGK Địa lí 8: Dựa vào bảng 13.2 em hãy cho biết tình hình xuất, nhập khẩu của một số nước Đông Á. Nước nào có giá trị xuất khẩu vượt giá trị nhập khẩu cao nhất trong số ba nước đó?
Mỗi một quốc gia trên thế giới nền kinh tế luôn có thế mạnh cũng như điểm yếu của họ. Vì vậy sự xuất khẩu, nhập xẩu qua lại giữa các nước đã giải quyết được vấn đề này, ngoài ra nó còn thúc đẩy nền kinh tế các nước phát triển. Các em đang học về khu vực Đông Á , do đó chúng ta không thể bỏ qua vấn đề xuất khẩu, nhập khẩu của các quốc gia ở đây. Để hiểu hơn về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu của các nước Đông Á chúng ta cùng trả lời câu hỏi trang 45 SGK Địa lí 8: Dựa vào hàng 13.2 em hãy cho biết tình hình xuất, nhập khẩu của một số nước Đông Á. Nước nào có giá trị xuất khẩu vượt giá trị nhập khẩu cao nhất trong số ba nước đó? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi bài 13 trang 45 SGK Địa lí 8.
Trả lời

Địa lí 8: Cho biết tình hình xuất, nhập khẩu của một số nước Đông Á. Nước nào giá trị xuất khẩu cao nhất


Tình hình xuất, nhập khẩu của một số nước Đông Á:
  • Cả 3 nước: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc đều có giá trị xuất khẩu cao hơn giá trị nhập khẩu.
  • Trong đó Nhật Bản có giá trị xuất khẩu cao hơn giá trị nhập khẩu cao nhất trong số ba nước đó.

Xem thêm: Địa lý 8: Nêu tên các nước, vùng lãnh thổ thuộc Đông Á và vai trò Bài 13 SGK trang 46