Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 trang 57 SGK Địa lí 8: Vì sao các nước Đông Nam Á tiến hành công nghiệp hóa nhưng kinh tế phát triển chưa vững chắc?
Các khu vực trên thế giới mỗi khu vực có lịch sử phát triển khác nhau. Khu vực Đông Nam Á với đa số các nước đều là thuộc địa ở nửa đầu thế kỉ XX, nền kinh tế lạc hậu, tập trung vào phát triển cây lương thực , ngoài ra phải phát triển các nguyên liệu cho đế quốc. Tuy nhiên ngày nay các nước đã có bước tiến về kinh tế trên thị trường quốc tế nhờ các chính sách phát triển của nhà nước, nguồn nhân lực, tài nguyên dôi dào cùng quá trình công nghiệp hóa . Cùng tìm hiểu quá trình công nghiệp hóa các nước Đông Nam Á qua câu hỏi bài 16 trang SGK Địa lí 8: Vì sao các nước Đông Nam Á tiến hành công nghiệp hóa nhưng kinh tế phát triển chưa vững chắc? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi bài 16 trang SGK Địa lí 8:
Trả lời

Các nước Đông Nam Á tiến hành công nghiệp hóa nhưng kinh tế phát triển chưa vững chắc vì:
  • Ảnh hưởng của 2 cuộc khủng hoảng kinh tế 1997 -1998 và 2008, đã làm suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế của các quốc gia trong khu vực.
  • Chưa áp dụng được công nghệ hiện đại trong các ngành sản xuất, còn phụ thuộc vào các nước phát triển.
  • Chưa có chính sách thực sự đúng đắn cho sự phát triển công nghiệp- dịch vụ.
  • Việc bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức trong quá trình phát triển kinh tế của nhiều nước đã làm cho cảnh quan thiên nhiên bị phá hoại, đe dọa sự phát triển bền vững của khu vực (ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên,..).


Xem thêm: Địa lí 8: Vẽ biểu đồ tròn thể hiện sản lượng lúa, cà phê khu vực Đông Nam Á và của châu Á so với thế giới