Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 4 trang 23 sgk Địa Lí 12 : Giai đoạn tiền Cambri ở nước ta có những đặc điểm gì?
Việt Nam đã trải qua những giai đoạn lịch sử hình thành và phát triển về địa chất như thế nào, đây là môt vấn đề hết sức khó khăn và khó hiểu. để biết về điều này thì các nhà khoa học đã tìm hiểu rất nhiều năm và rất khó khăn. Giai đoạn được coi là sơ khai và mở đầu cho sự hình thành và phát triển của Việt Nam là giai đoạn tiền Cambri. Giai đoạn tiền Cambri có những đặc điểm và những ảnh hưởng như thế nào đến với địa chất Việt Nam ta như thế nào chúng ta cùng đi tìm hiểu về vấn đề này. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 3 bài 4 trang 23 sgk Địa Lí 12 :Giai đoạn tiền Cambri ở nước ta có những đặc điểm gì?
Câu hỏi 3 bài 4 trang 21 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Giai đoạn tiền Cambri ở nước ta có những đặc điểm sau:
  • Giai đoạn tiền Cambri ở nước ta là giai đoạn cổ nhất và kéo dài lâu nhất
  • Giai đoạn này chỉ diễn ra trên phạm vi hẹp ở lãnh thổ nước ta, giai đoạn này diễn ra ở các vùng núi và đồ sộ nhất của nước ta
  • Trong giai đoạn này điều kiện hình thành và phát triển khiến địa lí rất sơ khai và đơn điệu
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy cho biết nước ta tiếp giáp với các nước nào trên đất liền và trên biển Bài 2 SGK 12