Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 5 trang 27 sgk Địa Lí 12 : Nêu đặc điểm của giai đoạn Tân kiến tạo trong lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ nước ta

Quá trình hình thành và phát triển của Trái Đất trải qua các giai đoạn giai đoạn Tiền Cambri, giai đoạn Cổ kiến tạo, giai đoạn Tân kiến tạo. mỗi giai đoạn có một sự tác động và ảnh hướng khác nhau đến địa hình của Trái Đất cũng như địa hình của Việt Nam. Một giai đoạn có sự tác động mạnh mẽ nhất đến Trái Đất và Việt Nam là giai đoạn Tân Kiến Tạo, ta cùng đi tìm hiểu giai đoạnTân Kiến Tạo.Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 2 bài 5 trang 27 sgk Địa Lí 12 : Nêu đặc điểm của giai đoạn Tân kiến tạo trong lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ nước ta

Câu hỏi 2 bài 5 trang 27 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Đặc điểm của giai đoạn Tân kiến tạo trong lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ nước ta:
a. Thời gian diễn ra:
  • Thời gian diễn ra của Tân Kiến Tạo diễn ra ngắn nhất trong lịch sử
  • Bắt đầu cách đây 65 triệu năm và kéo dài đến ngày nay
b. Đặc điểm của giai đoạn Tân Kiến Tạo:
  • Địa hình trẻ hóa, được nâng lên
  • Hoạt động xâm thực, bồi tụ tạo nên các đồng bằng, các khoáng sản ngoại sinh được hình thành
  • Các điều kiện tự nhiên nhiệt đới ẩm được thể hiện rõ nét
  • Giai đoạn Tân Kiến Tạo tạo nên nguồn nhiệt ẩm dồi dào, lượng nước phong phú, sự đa dạng về thổ nước ở nước ta.
Xem thêm: Địa lí 12: Tìm các dẫn chứng để khẳng định giai đoạn Tân kiến tạo vẫn còn đang tiếp diễn ở nước ta