Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 9 trang 44 sgk Địa Lí 12 : Dựa vào bảng số liệu sau, hãy nhận xét sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam. Giải thích nguyên nhân.

Nước ta hằng năm chịu ảnh hưởng rất nhiều từ nhiều loại gió, những loại gió này gây nên những tác động đến khí hậu nước ta. Nước ta chịu ảnh hưởng chủ yếu từ các loại gió như: gió tín phong, gió mùa,… mỗi loại gió thổi vào mỗi mùa khác nhau, có những hướng gió khác nhau, có những tác động khác nhau đến nước ta. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về nhiệt độ khác nhau ở các nơi trên đất nước ta. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 2 bài 9 trang 44 sgk Địa Lí 12: Dựa vào bảng số liệu sau, hãy nhận xét sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam. Giải thích nguyên nhân.

Câu hỏi 2 bài 9 trang 44 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Dựa vào bảng số liệu sau, hãy nhận xét sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam

Nhận xét sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam:
  • Nhiệt độ trung bình tháng I tăng từ Bắc vào Nam
  • Nhiệt độ trung bình tháng 7 cũng tăng từ Bắc vào Nam, riêng Thành phố Hồ Chí Minh thấp.
  • Nhiệt độ trung bình năm tăng từ Bắc đến Nam
Nguyên nhân dẫn đến nhiệt độ tăng từ Bắc đến Nam:
  • Do vĩ độ địa lí, khi đi vào Nam thì càng gần xích đạo, lượng bức xạ nhận được càng nhiều
  • ở miền Bắc chịu sự tác động của gió mùa Đông Bắc nên có nhiệt độ thấp hơn
xem thêm: Địa lí 12: Hãy so sánh, nhận xét về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của ba địa điểm trên