Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 27 SGK trang 100 địa lí 8: Đọc lược đồ khoáng sản Việt Nam trong sách giáo khoa hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, vẽ lại kí hiệu và ghi vào vở học nơi phân bố của mười loại khoáng sản chính theo mẫu?
Các em đã được học về những loại tài nguyên khóang sản và những ký hiệu đặc trưng của từng loại khoáng sản dể có thể nhận biết chúng trên biểu đồ. Để hiểu thêm về chúng thì sau đây các em hãy trả lời câu hỏi 2 bài 27 SGK trang 100 địa lí 8: Đọc lược đồ khoáng sản Việt Nam trong sách giáo khoa hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, vẽ lại kí hiệu và ghi vào vở học nơi phân bố của mười loại khoáng sản chính theo mẫu? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 2 bài 27 SGK trang 100 địa lí 8
Trả lời:

Qua lược đồ khoáng sản Viêt Nam ta sẽ tiến hành thống kê các ký hiệu và sự phân bố của các mỏ chính theo từng loại khoáng sản có trên bản đồ như sau:
Địa lí 8: Đọc lược đồ khoáng sản Việt Nam trong sách giáo khoa hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, vẽ lại kí hiệu

Xem thêm: Địa lí 8: Em hãy tìm trên hình 26.1 một số khoáng sản lớn Bài 26 SGK trang 96