Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 39 SGK trang 137 địa lí 8: Tính chất nhiệt đới ẩm được thể hiện như thế nào trong các thành phần tự nhiên Việt Nam?
Các em đã được học về các hệ thống sông ở nước ta và đặc điểm phân bố, tính chất của từng hệ thống sông khác nhau, mỗi hệ thống có những hình dạng và kích thước khác nhau, đều đem lại những giá trị cho con người. Để hiểu hơn về vị trí của những hệ thống sông đó thì các em hãy trả lời câu hỏi 2 bài 39 SGK trang 137 địa lí 8: Tính chất nhiệt đới ẩm được thể hiện như thế nào trong các thành phần tự nhiên Việt Nam? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên

Câu hỏi 2 bài 39 SGK trang 137 địa lí 8
Trả lời:
Tính chất nhiệt đơi gió mùa ẩm được thể hiện trong các thành phần tự nhiên của Việt Nam ở các nội dung sau:
Địa li 8: Tính chất nhiệt đới ẩm được thể hiện như thế nào trong các thành phần tự nhiên Việt Nam
Xem thêm: Địa li 8: Sự phân hóa đa dạng của cảnh quan thiên nhiên tạo ra những thuận lợi, khó khăn gì