Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 40 SGK trang 138 địa lí 8: Dựa vào kí hiệu và bản chú giải của từng phần tự nhiên, cho biết trên lát cắt từ A –A và từ đới lên trên) em hãy cho biết có những loại đá, loại đất nào? Chúng phân bố ở đâu? Có mấy kiểu rừng? Chúng phát triển trong điều kiện thiên nhiên như thế nào?
Các em đã được học về đặc điểm thổ nhưỡng của lãnh thổ Việt Nam, gồm những loại đất, loại đa nào và chúng phân bố ở đâu thì hôm nay dựa vaò lược đồ 40.1 lát cắt tổng hợp địa lý tự nhiên từ Phan xi pang tới thành phố Thanh Hoá các em sẽ được tìm hiểu một cách cụ thể hơn. Để hiểu thêm về vấn đề này thì hôm nay chúng ta sẽ dựa vào lát cắt địa hình để trả lời câu hỏi 2 bài 30 SGK trang 109 địa lí 8: Dựa vào kí hiệu và bản chú giải của từng phần tự nhiên, cho biết trên lát cắt từ A –A và từ đới lên trên) em hãy cho biết có những loại đá, loại đất nào? Chúng phân bố ở đâu? Có mấy kiểu rừng? Chúng phát triển trong điều kiện thiên nhiên như thế nào? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên

.Câu hỏi 2 bài 30 SGK trang 109 địa lí 8
Trả lời:
Qua hình 40.1 lát cắt tổng hợp địa lý tự nhiên từ Phan xi pang tới thành phố Thanh Hoá
  • Có 4 loại đá chính, Có 3 loại đất.
  • Chúng phân bố ở:
+ 4 loại đá chính: thứ nhất mác ma xâm nhập và thứ hai mác ma phun trào phân bố ở khu núi Hoàng Liên Sơn, thứ ba trầm tích đá vôi phân bố ở khu cao nguyên Mộc Châu; thứ tư trầm tích phù sa phân bố ở đồng bằng Thanh Hóa;
+ Có 3 loại đất: thứu nhất đất mùn núi cao phân bố ở khu núi cao Hoàng Liên Sơn; thứ hai đất feralit trên đá vôi phân bố ở khu cao nguyên Mộc Châu; thứ ba đất phù sa trẻ phân bố ở khu đồng bằng Thanh Hóa.
  • Có 3 kiểu rừng
  • Chúng phát triển trong những điều kiện sau:
+ Thứ nhất, rừng ôn đới phân bố ở núi cao Hoàng Liên Sơn phát triển trong những điều kiện khí hậu lạnh quang năm, mưa nhiều
+ Thứ hai, rừng cận nhiệt đới phân bố ở khu vực địa hình cao nguyên Mộc Châu, phát triển trong những điều kiện khí hậu nhiệt vùng núi, lượng mưa và nhiệt độ thấp, đất feralit đá vôi,
+ Thứ ba, rừng nhiệt đới phân bố ở khu vực địa hình cao nguyên Mộc Châu, phát triển trong những điều kiện nhiệt trung bình năm cao, có lượng mưa khá lớn, trên đất feralit nâu đỏ phong hóa từ đá vôi
Xem thêm: Địa lí 8: trình bày sự khác biệt của khi hậu trong khu vực (tham khảo bảng 40.1)