Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 giữa bài 41 SGK trang 142 địa lí 8: Quan sát hình 41.1 (SGK trang 141) xác định các hệ thống sông lớn và cho biết hướng chảy của chúng?
Các em đã được hoc về mạng lưới sông ngòi của nước ta phan bố dày đặc và rộng khăp lãnh thổ Việt Nam, vậy những hệ thống sông lớn đó có những hướng chảy như thế nào. Để hiểu rõ hơn về cách xác định hướng chảy cho các hệ thống sông lớn thì các em hãy trả lời câu hỏi 3 giữa bài 41 SGK trang 142 địa lí 8: Quan sát hình 41.1 (SGK trang 141) xác định các hệ thống sông lớn và cho biết hướng chảy của chúng? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 3 giữa bài 41 SGK trang 142 địa lí 8
Trả lời:
Địa lí 8: Quan sát hình 41.1 (SGK trang 141) xác định các hệ thống sông lớn và cho biết hướng chảy
Quan sát hình 41.1 ta sẽ xác định được hướng chảy của các hệ thống sông lớn lần lược như sau:
Địa lí 8: Quan sát hình 41.1 (SGK trang 141) xác định các hệ thống sông lớn và cho biết hướng chảy
Xem thêm: Địa li 8: Để phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng, nhân dân ra đã làm gì