Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 15 trang 62 sgk Địa Lí 12 : Hãy nêu nguyên nhân gây ô nhiễm ở môi trường đô thị và nông thôn.
Hàng ngàn đời nay cuộc sông của nhân dân ta, trước hết là nông dân, đã gắn bó với đất đai và cây lúa nước. những kinh nghiệm về sử dụng đất, cải tạo đất của cha ông còn lưu truyền và được chúng ta tiếp nhận, phát huy. Tuy nhiên, môi trường đô thị và môi trường nông thôn ngày nay bị ô nhiễm nghiêm trọng. sự ô nhiễm môi trường đô thị và ô nhiễm nông thôn bị ô nhiễm từ những nguyên nhân và những biểu hiện gì chúng ta cùng đi tìm hiểu về vấn đề này. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 15 trang 62 sgk Địa Lí 12: Hãy nêu nguyên nhân gây ô nhiễm ở môi trường đô thị và nông thôn.

Câu hỏi giữa bài bài 14 trang 62 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Nguyên nhân gây ô nhiễm ở môi trường đô thị và nông thôn:
Môi trường nông thôn:
  • Các chất thải từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp chăn nuôi, sử dụng phân hóa, thuốc trừ sâu,….
  • Các hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp
  • Ý thức của người dân về bảo vệ môi trường
  • Chưa có các công trình xử lí rác thải
Môi trường đô thị:
  • Nước thải, rác thải công nghiệp và hoạt động sống của con người
  • Khói bụi từ các công trình, xe máy, xe ô tô
  • Khí thải từ các hoạt động công nghiệp gây ô nhiễm không khí
  • Ý thức của người dân về bảo vệ môi trường
Xem thêm: Địa lí 12: Dựa vào hình 9.3, hãy nhận xét về hướng di chuyển và tần suất của bão vào Việt Nam