Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 24 trang 103 sgk Địa Lí 12 : Do có các điểu kiện thuận lợi nào mà Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng nuôi cá và nuôi tôm lớn nhất nước ta?
Đồng bằng sông Cửu Long được bồi tụ bởi sông Mê kong và hệ thống sông Đồng Nai nên tương đối bằng phẳng, rộng lớn, chiếm hơn 1 nửa diện tích phù sa của cả nước và đồng bằng Sông Cửu long còn giữ được nhiều tính chất tự nhiên ban đầu. nhờ những lợi thế về tự nhiên mà đồng bằng sông Cửu Long có điều kiện thuận lợi phát triển các ngành nông nghiệp và đặc biệt là nuôi cá và nuôi tôm. Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng nuôi cá và nuôi tôm lớn nhất nước ta nhờ vào những điều kiện nào, chúng ta cùng đi tìm hiểu. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 24 trang 103 sgk Địa Lí 12: Do có các điểu kiện thuận lợi nào mà Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng nuôi cá và nuôi tôm lớn nhất nước ta?

Câu hỏi giữa bài bài 24 trang 103 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng nuôi cá và nuôi tôm lớn nhất nước ta nhờ vào các điều kiện thuận lợi sau:
  • Có nhiều bãi triều rộng lớn, có nhiều cửa sông là điều kiện thuận lợi để nuôi trổng thuỷ sản nước mặn, nước lợ.
  • Hệ thống sông ngòi và kênh rạch chằng chịt, phù hợp cho nuôi trồng thủy sản nước ngọt.
  • Có diện tích rừng ngập mặn trộng lớn, phù hợp cho các loài cá nước mặn sinh sống.
  • Có đường bờ biền dài đi qua.
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy tìm các ví dụ để làm sáng tỏ ý nghĩa kinh tế và sinh thái to lớn của rừng và vai trò