Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 28 trang 126 sgk Địa Lí 12: Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10, hãy nêu những đặc điểm chính của điểm công nghiệp.
Tổ chức lãnh thổ công nghiệp là sự sắp xếp, phối hợp giữa các quá trình và cơ sở sản xuất công nghiệp trên một lãnh thổ nhất định để sử dụng hợp lí các nguồn lực sẵn có nhằm đạt hiệu quả cao về mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Các hình thức lãnh thổ công nghiệp gồm có điểm công nghiệp, khu công nghiệp và trung tâm công nghiệp. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về đặc điểm chính của điểm công nghiệp để hiểu rõ hơn về đặc điểm của điểm công nghiệp. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 28 trang 126 sgk Địa Lí 12: Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10, hãy nêu những đặc điểm chính của điểm công nghiệp.

Câu hỏi giữa bài bài 28 trang 126 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Điểm công nghiệp là những nhà máy đơn lẻ, phân bố đơn lẻ như: khai thác than, xí nghiệp may, xí nghiệp chế biến hạt điều, xí nghiệp chế biến thủy sản,….
Những đặc điểm chính của điểm công nghiệp:
Phân bố: Có nhiều điểm công nghiệp. Các điểm công nghiệp đơn lẻ phân bố ở Tây Bắc, Tây Nguyên
- Đặc điểm:
+ Nằm gần nguyên, nhiên liệu, vùng nguyên liệu nông sản.
+ Đơn lẻ, không có mối liên hệ về sản xuất.
Xem thêm: Địa lí 12: Tại sao các khu công nghiệp tập trung lại phân bố chủ yếu ở Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng