Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 29 trang 128 sgk Địa Lí 12: Hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo vùng lãnh thổ của nước ta năm 1996 và năm 2005.

Nước ta có ba ngành công nghiệp chính là Công nghiệp chế biến, công nghiệp khái thác và công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt nước. mỗi ngành đều có sự phân bố theo đặc điểm riêng của từng vùng. Mỗi ngành đều có một thế mạnh và ưu thế để phát triển phù hợp với trình độ lao động và phân bố sản xuất. chúng ta cùng đi tìm hiểu về sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo vùng lãnh thổ của nước ta năm 1996 và năm 2005. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 2 bài 29 trang 128 sgk Địa Lí 12: Hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo vùng lãnh thổ của nước ta năm 1996 và năm 2005.

Câu hỏi 2 bài 29 trang 128 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo vùng lãnh thổ
Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo vùng lãnh thổ của nước ta năm 1996 và năm 2005 nước ta có sự khác nhau ở các vùng khác nhau.
  • Vùng có tỉ trọng lớn nhất là Đông Nam Bộ (55,6%- 2005)
  • Vùng có tỉ trọng thấp nhất là Tây Nguyên (0,7% – 2005)
Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo vùng lãnh thổ của nước ta năm 1996 và năm 2005 nước ta có sự thay đổi rõ rệt:
  • Các vùng có tỉ trọng tăng là: Đông Nam Bộ tăng 6%, Đồng bằng sông Hồng tăng 2%
  • Các vùng còn lại đều giảm tỉ trọng trong đó giảm mạnh là ĐBSCL từ 11,8% còn 8,8%
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy giải thích tại sao Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất