Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 30 trang 136 sgk Địa Lí 12: Hãy nêu vai trò của giao thông vặn tải và thông tin liên lạc trong sự phát triển kinh tế - xã hội.
Trong bài 30 này chúng ta sẽ học về vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc. Về ngành giao thông vận tải chúng ta cùng đi tìm hiểu về hai nhóm ngành, nhóm ngành 1 gồm đường bộ, đường sắt, đường sông, nhóm ngành 2 gồm đường biển, đường hàng không và đường ống. Về ngành thông tin liên lạc nước ta có 2 nhóm ngành, nhóm 1 là bưu chính, nhóm 2 là viễn thông. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về vai trò của hai ngành này trong sự phát triển kinh tế, xã hội. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 30 trang 136 sgk Địa Lí 12: Hãy nêu vai trò của giao thông vận tải và thông tin liên lạc trong sự phát triển kinh tế - xã hội.

Câu hỏi 1 bài 30 trang 136 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Vai trò của giao thông vận tải và thông tin liên lạc trong sự phát triển kinh tế - xã hội:
Vai trò của giao thông vận tải:
  • Là ngành sản xuất đặc biệt, vừa mang tính chất sản và vừa mang tính dịch vụ, có nhiều tác động đến sự phát triển của các ngành kinh tế và xã hội.
  • Phục vụ nhu cầu đi lại và giao thông của mọi người dân
  • Tạo các mối liên hệ kinh tế giữa các vùng, các địa phương
  • Những vùng có kinh tế khó khăn được thúc đẩy phát triển kinh tế
  • Đảm bảo an ninh và bảo vệ tổ quốc.
Vai trò của thông tin liên lạc:
  • Đảm bảo sự liên lạc, lưu thông thông tin trong cả nước
  • Đảm bảo an ninh quốc phòng
  • Ngày nay, thông tin giúp quyết định đên sự thành bại trong kinh tế, kinh doanh.
  • Thúc đẩy toàn cầu hóa
Xem thêm: Địa lí 12: Phân tích bảng số liệu, nhận xét về cơ cấu vận tải hành khách và cơ cấu vận chuyển hàng hoá