Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 31 trang 143 sgk Địa Lí 12: Chứng minh rằng hoạt động xuất, nhập khẩu của nước ta đang có những chuyển biến tích cực trong những năm gần đây.
Thị trường nhập khẩu và xuất khẩu nước ta ngày càng được mở rộng, nhờ vào các chính sách mở rộng, hội nhập của đất nước nên nền kinh tế nước ta có bước phát triển vượt bậc. nhập khẩu của nước ta chủ yếu đến các trong khu vực và các nước trong khu vực như châu Á, châu Âu, châu Mĩ. Thị trường xuất khẩu của nước ta rất đa dạng và phong phú, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là lương thực thực phẩm, mặc hàng tiêu dùng và lúa gạo. chúng ta đã được được một số thành tựu nhất định về lượng xuất khẩu trên thế giới cũng như trong khu vực. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 2 bài 31 trang 143 sgk Địa Lí 12: Chứng minh rằng hoạt động xuất, nhập khẩu của nước ta đang có những chuyển biến tích cực trong những năm gần đây.

Câu hỏi 2 bài 31 trang 143 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Chứng minh rằng hoạt động xuất, nhập khẩu của nước ta đang có những chuyển biến tích cực trong những năm gần đây:
Xuất khẩu:
  • Giá trị xuất khẩu từ năm 1995 đến năm 2005 của nước ta tăng lên vượt bậc, tăng gấp 13,5 lần.
  • Các mặt hàng xuất khẩu gồm : hàng nông lâm thủy sản, công nghiệp nặng và khoáng sản, hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp.
  • Xu hướng chuyển dịch : giảm tỉ trọng hàng nông- lâm – thủy sản, tăng tỉ trọng về các mặt hàng công nghiệp nặng và sản xuất hàng tiêu dùng.
Nhập khẩu :
  • Kim ngạnh nhập khẩu nước ta cũng tăng lên nhanh chóng từ năm 1995 đến năm 2005, tăng gấp 13 lần.
  • Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là tư liệu sản xuất máy mọc thiết bị, nguyên nhiên liệu) và một phần hàng tiêu dùng.
Xem thêm: Địa lí 12: Chứng minh tài nguyên du lịch của nươc ta tương đối phong phú đa dạng