Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 31 trang 142 sgk Địa Lí 12: Dựa vào hình 31.6, hãy phân tích và giải thích tình hình phát triển du lịch ở nước ta.
Tài nguyên du lịch là cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, cách mạng, các giá trị nhân văn, công trình lao động, sáng tạo của con người có thể được dùng để thoải mãn nhu cầu du lịch, là yếu tố cơ bản hình thành các điểm du lịch, khu du lịch, nhằm tạo ra sức hấp dẫn du lịch. Nước ta đang phát triển du lịch với nhiều loại hình, với nhiều khu du lịch và nhiều địa điểm hấp dẫn nổi tiếng. chúng ta cùng đi tìm hiểu tình hình phát triển du lịch nước ta để hiểu rõ hơn về ngành du lịch nước ta. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giũa bài bài 31 trang 142 sgk Địa Lí 12: Dựa vào hình 31.6, hãy phân tích và giải thích tình hình phát triển du lịch ở nước ta.

Câu hỏi giữa bài bài 31 trang 142 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lsi 12: Dựa vào hình 31.6, hãy phân tích và giải thích tình hình phát triển du lịch ở nước ta
Phân tích tình hình phát triển du lịch ở nước ta:
  • Tình hình du lịch nước ta có sự chuyển biến mạnh mẽ, sự chuyển biến mang hướng tăng mạnh và có sự chuyển biến tích cực.
  • Số lượng khách nội địa có xu hướng tăng từ năm 1990 đến năm 2005, tăng từ 1,5 triệu người năm 1990 lên đến 16 triệu người năm 2005.
  • Số lượng khách quốc tế tăng nhẹ từ năm 1990 đến năm 2005, tăng từ 0,3 triệu người năm 1990 lên 3,5 triệu người năm 2005.
  • Doanh thu du lịch có bước tăng vượt bật từ năm 1990 đến năm 2005, tăng từ 0,6 nghìn tỷ đồng từ năm 1990 lên 30,6 nghìn tỷ đồng năm 2005.
Giải thích tình hình phát triển du lịch ở nước ta:
  • Chính sách đổi mới của nhà nước: chính sách mở cửa hội nhập quốc tế, chính sách liên kết với các nước các khu vực,….
  • Tích cực quản bá thương hiệu, quản bá du lịch của đất nước
  • Khai thác tiềm năng du lịch
  • Cơ sở hạ tầng ngày càng được hoàng thiện
  • Đội ngũ cán bộ được đào tạo chuyên nghiệp.
Xem thêm: Địa lí 12: Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân