Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 32 trang 149 sgk Địa Lí 12: Hãy phân tích khả năng và hiện trạng phát triển chăn nuôi gia súc lớn của vùng.
Trung du và miền núi bắc Bộ là nơi có địa hình thấp và đồng bằng mở rộng về phái đông và đông nam tạo điều kiện cho sông ngòi phát triển. Các sông ở vùng này thường có thung lung rộng, độ dốc nhỏ, hàm lượng phù sa tương đối lớn có hai mùa lũ và cạn. Tính chất nhiệt đới của miền bị giảm sút, mùa đông lanh nhất cả nước. Mùa đông lanh đã tạo điều kiện cho sinh vật ưa lạnh cận nhiệt đới phát triển, nhất là các loại rau củ đông. Bên cạnh đó, nơi đây nhờ vào khí hậu thuận lợi mà các đồng cỏ xanh phát triển, phục vụ cho quá trình chăn nuôi gia súc của cả vùng. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về khả năng và hiện trạng phát triển chăn nuôi gia súc lớn của vùng. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 3 bài 32 trang 149 sgk Địa Lí 12: Hãy phân tích khả năng và hiện trạng phát triển chăn nuôi gia súc lớn của vùng.

Câu hỏi 3 bài 32 trang 149 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Khả năng và hiện trạng phát triển chăn nuôi gia súc lớn của vùng:
  • Các cao nguyên 600-700m thường có đồng cỏ xanh, phát triển chăn nuôi trâu bò, ngựa. Bò sữa được nuôi để lấy sữa, tập trung ở các vùng cao nguyên, sơn nguyên rộng lớn như Mộc Châu. Nơi đây có đàn trâu chiếm 3/5 đàn trâu cả nước, đàn bò có 16% đàn bò cả nước.
  • Những khó khăn của quá trình vận chuyển về lương thực, thực phẩm đã ảnh hưởng ít nhiều đến chăn nuôi gia súc của vùng.
  • Hoa màu và lương thực dành để chăn nuôi lớn nên số lượng chăn nuôi ngày càng tăng cao.
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy xác định trên bản đồ các mỏ lớn trong vùng và phân tích những thuận lợi và khó khăn