Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 36 trang 166 sgk Địa Lí 12: Vấn đề lương thực, thực phẩm trong vùng được giải quyết bằng cách nào? Khả năng giải quyết vẩn đề này?
Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có tiềm năng về du lịch biển, dịch vụ hàng hải và khoáng sản, muối. tiềm năng du lịch biển có nhiều bãi biển đẹp nổi tiếng, phục vụ du lịch cho nhiều khách du lịch và người dân trong cả nước. Dịch vụ hàng hải phát triển, có nhiều vũng vịnh phát triển như Dung Quất, Vân Phong. Về khoáng sản và muối là nơi có trữ lượng khoáng sản phong phú và nghề muối phát triển. chúng ta cùng đi tìm hiểu về lương thực, thực phẩm trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 2 bài 36 trang 166 sgk Địa Lí 12: Vấn đề lương thực, thực phẩm trong vùng được giải quyết bằng cách nào? Khả năng giải quyết vẩn đề này?

Câu hỏi 2 bài 36 trang 166 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Vấn đề lương thực, thực phẩm trong vùng được giải quyết bằng cách:
  • Đẩy mạnh thâm canh lúa nước, xác định cơ cấu lãnh thổ và cơ cấu mùa vụ thích hợp để tránh được thiên tai.
  • Đẩy mạnh trao đổi sản xuất
  • Tăng khẩu phần cá trong bữa ăn và thủy sản trong cơ cấu bữa ăn
  • Giải quyết vấn đề lương thực thực phẩm tại chỗ.
Khả năng giải quyết vẩn đề này
Xem thêm: Địa lí 12: Tại sao việc tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông vận tải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng