Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 41 trang 189 sgk Địa Lí 12 Tại sao phải đặt vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long?
Bên cạnh những thuận lợi để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thì vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng có những khó khăn ảnh hưởng đến việc phát triển nông nghiệp của vùng. Những khó khăn chủ yếu như: mùa khô kéo dài dẫn đến tình trạng thiếu nước, các thiên tai thường xuyê xảy ra, độ nhiễm phèn nhiễm mặt của đất ngày càng tăng, khoáng sản còn hạn chế,…. Để hiểu rõ hơn về những vấn đề này chúng ta cùng đi tìm hiểu về vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 41 trang 189 sgk Địa Lí 12: Tại sao phải đặt vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long?

Câu hỏi 1 bài 41 trang 189 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Phải đặt vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long vì:
  • Đồng bằng sông Cửu Long là vùng có ý nghĩa kinh tế quan trọng nhất cả nước.
  • Khắc phục và cải tạo tự nhiên để phát huy thế mạnh và khắc phục những hạn chế của vùng.
  • Việc khai phá rừng và cháy rừng ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài nguyên của vùng.
  • Để phát triển tiềm năng của vùng một cách toàn diện hơn.
Xem thêm: Địa lí 12: Phân tích các thế mạnh và hạn chế về mặt tự nhiên và ảnh hưởng của nó đối với...