Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 41 trang 189 sgk Địa Lí 12 Phân tích các thế mạnh và hạn chế về mặt tự nhiên và ảnh hưởng của nó đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có lượng đất phù sa màu mỡ chiếm diện tích lớn trên toàn vùng được bồi đắp bởi sông Tiền và sông Hậu đã phục vụ cho việc phát triển trồng lúa của vùng. Tuy nhiên, vùng còn có khí hậu khí hậu cận xích đạo với nhiệt ẩm cao thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp. Bên cạnh đó vùng Đồng bằng sông Hồng còn có mạng lưới sông ngoài chằn chịt phù hợp cho việc phát triển nông nghiệp thuận lợi. chúng ta cùng di tìm hiểu về các thế mạnh và hạn chế về mặt tự nhiên và ảnh hưởng của nó đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 2 bài 41 trang 189 sgk Địa Lí 12: Phân tích các thế mạnh và hạn chế về mặt tự nhiên và ảnh hưởng của nó đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu hỏi 2 bài 41 trang 189 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Phân tích các thế mạnh và hạn chế về mặt tự nhiên và ảnh hưởng của nó đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long:
Thế mạnh về mặt tự nhiên:
 • Có đất phù sa màu mỡ
 • Khí hậu : khí hậu cận xích đạo có nền nhiệt ẩm cao phục vụ cho việc phát triển nông nghiệp.
 • Nước : có mạng lưới sông ngòi chằn chịt
 • Sinh vật : có rừng tràm, rừng ngập mặn và động vật phong phú
 • Tài nguyên biển : có nhiều cá tôm và dầu khí
 • Khoáng sản : có trữ lượng lớn về dầu khí, than đá, đá vôi
Hạn chế về mặt tự nhiên của vùng :
 • Các nhóm đất phèn, đất mặn còn ảnh hưởng nhiều đến nông nghiệp
 • Khí hậu : mùa khô kéo dài gây thiếu nước
 • Nước : mùa khô thiếu nước gây nên nhiễm mặn, nhiễm phèn
 • Sinh vật : có nguy cơ suy giảm
 • Tài nguyên biển : có thiên tai thường xuyên xảy ra
 • Khoáng sản : còn hạn chế
Xem thêm : Địa lí 12: Để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long, cần phải giải quyết...