Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 41 trang 188 sgk Địa Lí 12 Dựa vào hình 41.3 SGK, hãy so sánh cơ cấu sử dụng đất giữa Đồng bằng sông Cửu Long với Đồng bằng sông Hồng.
Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long là vùng đồng bằng rộng lớn nhất cra nước ta. Không những là vùng đồng bằng lớn cả nước mà hai vùng còn có trữ lượng lúa lớn nhất cả nước. để tìm hiểu rõ về sự khác nhau và giống nhau giữa hai vùng này chúng ta cùng đi tìm hiểu về sự giống và khác nhau về cơ cấu sử dụng đất giữa Đồng bằng sông Cửu Long với Đồng bằng sông Hồng. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 41 trang 188 sgk Địa Lí 12: Dựa vào hình 41.3 SGK, hãy so sánh cơ cấu sử dụng đất giữa Đồng bằng sông Cửu Long với Đồng bằng sông Hồng.

Câu hỏi giữa bài bài 41 trang 188 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lsi 12: Hãy so sánh cơ cấu sử dụng đất giữa Đồng bằng sông Cửu Long với Đồng bằng sông Hồng
Qua hình 41.3 SGK, ta có thể so sánh cơ cấu sử dụng đất giữa Đồng bằng sông Cửu Long với Đồng bằng sông Hồng:
- Đất sản xuất nông nghiệp : ở cả 2 vùng diện tích đất này đều chiếm tỉ trọng lớn nhất, nhưng ở ĐBSCL chiểm tỉ trọng lớn hơn 63,4 %, ĐBSH là 51,2 %.
- Đất lâm nghiệp : ở ĐBSCL chiếm tỉ trọng lớn thứ 3 trên cả vùng (8,8 %), ở ĐBSH chiếm tỉ trọng lớn thứ 4 trên cả vùng (8,3 %).
- Đất chuyên dùng : ở ĐBSCL chiếm tỉ trọng lớn thứ 4 trên cả vùng (5,4 %), ở ĐBSH diện tích đất này chiếm tỉ trọng khá lớn, dứng thứ 2 trên cả vùng với 15,5 %.
- Đất ở : ĐBSCL chiếm 2,7 % trên cả vùng còn ở ĐBSH chiếm 7,8 % trên cả vùng.
- Đất chưa sử dụng : ở cả 2 vùng đều chiếm tỉ trọng nhỏ nhất, ĐBSCL là 1,3 % trên cả vùng còn ĐBSH là 3,5% trên cả vùng.
- Đất khác : ở ĐBSCL chiếm diện tích khá lớn, có tỉ trọng lớn thứ 2 trên cả vùng chiếm 18,4 %, còn ở ĐBSH là 13,7 % trên cả vùng.
Xem thêm: Địa lí 12: Tại sao phải đặt vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long