Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 42 trang 194 sgk Địa Lí 12: Dựa vào kiên thức đã học, hãy xác định một số tỉnh, thành phố ở nước ta đang phát triển mạnh kinh tế biển.
Hoạt động kinh tế biển của nước ta rất đa dạng và phong phú. Việc khai thác tổng hợp kinh tế biển sẽ mang lại hiểu quả kinh tế cao và bảo vệ môi trường nước ta. Môi trường đảo do biệt lập một cách nhất định lại có diện tích nhỏ nên cũng có ít nhiều tác động đến sự phát triển của nền kinh tế của cả nước. chúng ta cùng đi tìm hiểu về một số tỉnh, thành phố ở nước ta đang phát triển mạnh kinh tế biển. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 42 trang 194 sgk Địa Lí 12: Dựa vào kiên thức đã học, hãy xác định một số tỉnh, thành phố ở nước ta đang phát triển mạnh kinh tế biển.

Câu hỏi giữa bài bài 42 trang 194 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Xác định một số tỉnh, thành phố ở nước ta đang phát triển mạnh kinh tế biển:
- Quảng Ninh: khai thác và nuôi trồng thủy sản, du lịch biển và giao thông vận tải biển.
- TP. Hải Phòng: khai thác và nuôi trồng thủy sản, du lịch biển - đảo, giao thông vận tải biển, đóng tàu biển.
- TP. Đà Nẵng: giao thông vận tải biển và du lịch biển.
- Khánh Hòa: khai thác và nuôi trồng thủy sản, du lịch biển, giao thông vận tải biển.
- Bà Rịa - Vũng Tàu: nổi bật về phát triển tổng hợp kinh tế biển (khai thác hải sản, khai thác dầu khí, du lịch biển, giao thông vận tải biển).
- Kiên Giang: đánh bắt cá biển, du lịch biển - đảo.
Xem thêm: Địa lí 12: Tại sao nói: Sự phát triển kinh tế - xã hội các huyện đảo có ý nghĩa chiến lược hết sức to lớn