Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 42 trang 191 sgk Địa Lí 12: Hãy xác định trên bản đồ các đảo và quần đảo
Vùng biển nước ta có trên 4000 đảo và quần đảo lớn nhỏ. Các đảo đông dân của nước ta như: Đảo đông dân như Cái Bầu, Cát Bà, Lý Sơn, Phú Quý, Phú Quốc. Các quần đảo: Vân Đồn, Cô Tô, Cát Bà, Hoàng Sa, Trường Sa, Côn Đảo, Nam Du, Thổ Chu. Các quần đảo và đảo mang nhiều ý nghĩa kinh tế đến nước ta, là hệ thống bảo vệ đất liền, là cơ sở để khẳng định chủ quyền, lãnh thổ đất nước. chúng ta cùng đi tìm hiểu về các đảo và quần đảo nước ta. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 42 trang 191 sgk Địa Lí 12: Hãy xác định trên bản đồ các đảo và quần đảo.

Câu hỏi giữa bài bài 42 trang 191 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Xác định trên bản đồ các đảo và quần đảo:
Các đảo Cái Bầu, Cát Bà, Lý Sơn, Phú Quý, Phú Quốc;
Quần đảo gồm các đảo Vân Đồn, Cô Tô, Cát Bà; quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa, quần đào Côn Đảo (còn gọi là quần đảo Côn Sơn), quần đảo Nam Du, quần đảo Thổ Chu.
Địa lí 12: Hãy xác định trên bản đồ các đảo và quần đảo Địa lí 12 bài 42 trang 191 SGK
Xem thêm: Địa lí 12: Dựa vào kiên thức đã học, hãy xác định một số tỉnh, thành phố ở nước ta đang phát triển mạnh