Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 43 trang 200 sgk Địa Lí 12: Hãy so sánh thế mạnh và thực trạng phát triển của ba vùng kinh tế trọng điểm.
Vùng kinh tế trọng điểm là vùng hội tụ đầy đủ các điều kiện phát triển và có ý nghĩa quyết định đối với nền kinh tế của cả nước. đặc điểm của nên kinh tế là có đủ các thế mạnh, các tiềm năng kinh tế và hấp dẫn đầu tư, có tỷ trọng GDP lớn để hỗ trợ các vùng khác, có khả năng thu hút các ngành công nghiệp và dịch vụ. chúng ta cùng đi tìm hiểu về thế mạnh và thực trạng phát triển của ba vùng kinh tế trọng điểm. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 3 bài 43 trang 200 sgk Địa Lí 12: Hãy so sánh thế mạnh và thực trạng phát triển của ba vùng kinh tế trọng điểm.

Câu hỏi 3 bài 43 trang 200 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Giống nhau:
Về thế mạnh:
  • Đều có những thuận lợi về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, kĩ thuật
  • Là nơi tập trung các trung các đô thị lớn, đồng thời là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng.
Về thực trạng:
  • 3 vùng đều có tốc độ tăng trưởng cao, đóng góp to lớn trong nền kinh tế cả nước.
  • Là nơi tập trung các khu công nghiêp, trung tâm công nghiệp lớn.
Khác nhau:
Địa lí 12: Hãy so sánh thế mạnh và thực trạng phát triển của ba vùng kinh tế trọng điểm
Địa lí 12: Hãy so sánh thế mạnh và thực trạng phát triển của ba vùng kinh tế trọng điểm
Địa lí 12: Hãy so sánh thế mạnh và thực trạng phát triển của ba vùng kinh tế trọng điểm
Xem thêm: Địa lí 12: Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết vùng biển nước ta bao gồm những bộ phận nào