Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 42 trang 190 sgk Địa Lí 12: Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết vùng biển nước ta bao gồm những bộ phận nào? Tại sao kinh tế biển có vai trò ngày càng cao trong nền kinh tế của nước ta?
Nước ta có vùng biển rộng lớn, với hơn 1 triệu km2. Vùng biển nước ta gồm nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Nước ta có điều kiện thuận lợi để phát triển tổng hợp kinh tế biển nguồn lợi sinh vật biển, tài nguyên khoáng sản dồi dào, điều kiện phát triển giao thông biển,…. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về vai trò của biển trong nền kinh tế nước ta. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 42 trang 190 sgk Địa Lí 12: Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết vùng biển nước ta bao gồm những bộ phận nào? Tại sao kinh tế biển có vai trò ngày càng cao trong nền kinh tế của nước ta?

Câu hỏi giữa bài bài 42 trang 190 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Vùng biển nước ta bao gồm những bộ phận: nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.
Kinh tế biển có vai trò ngày càng cao trong nền kinh tế của nước ta vì:
  • Trong giai đoạn hiện nay thì tài nguyên đất liền ngày càng cạn kiệt
  • Phát triển kinh tế biển là con đường nhanh nhất để giao lưu với các nước trong khu vực cũng như các nước trên thế giới.
  • Là cách mà nước ta khẳng định chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia.
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy xác định trên bản đồ Cồng nghiệp chung (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) 4 mỏ dầu