Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 43 trang 200 sgk Địa Lí 12: Trình bày quá trình hình thành và phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm
Vùng kinh tế trọng điểm nước ta được hình thành vào đầu thập kỉ 90 của thế kỉ XX với 3 vùng kinh tế trọng điểm là phía Bắc, phía Nam và miền Trung. Quy mô diện tích có sự thay đổi theo hướng tăng thêm các tỉnh lân cận. đến năm 2009 thì có thêm một vùng kinh tế trọng điểm là đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về quá trình hình thành và phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 2 bài 43 trang 200 sgk Địa Lí 12: Trình bày quá trình hình thành và phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm.

Câu hỏi 2 bài 43 trang 200 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Quá trình hình thành và phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm:
a) Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc:
- Đầu thập kỉ 90 của TK XX gồm 5 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh.
- Từ sau năm 2000 đến trước 1/8/2008 vùng có thêm tỉnh: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh.
- Từ sau tháng 8/2008, sau khi Hà Nội mở rộng, vùng có tất cả 7 tỉnh: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh.
b) Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
- Đầu thập kỉ 90 của TK XX, gồm 4 tỉnh, thành phố: Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.
- Sau năm 2000 có thêm tỉnh Bình Định.
c) Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam:
- Đầu thập kỉ 90 của thế kỉ XX, gồm 5 tỉnh, thành phố: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương.
- Sau năm 2000 có thêm 4 tỉnh: Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang.
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy so sánh thế mạnh và thực trạng phát triển của ba vùng kinh tế trọng điểm